Publish self is the way to go.

Waar is God?

Waar is God?

As jy ‘n kopie van hierdie boek direk van die skrywer wil bestel kan jy op hierdie skakel klik om ‘n epos aan hom te stuur:

Klik om bestelling te plaas
Category:

Description

Die moord op sy broer Jannie in die straat voor sy huis, sy jongste broer wat in ‘n plofstofongeluk omgekom het, Bertus, ‘n kollega, wat deur ‘n ryloper vermoor is, sy neef Fanie wat gesterf het toe hy noodlottig gewond is deur rowers tydens ‘n rooftog op ‘n voertuig wat kontant vervoer het, ‘n kennis van hom wie se vrou en drie dogters herhaaldelik deur vier inbrekers verkrag is terwyl hy op ‘n stoel vasgemaak is en moes kyk hoe hierdie afgryslike dade gepleeg word, ‘n diep gelowige vriendin wie se twee seuns in ‘n motorongeluk gesterf het is maar enkele tragedies wat A J (At) Fourie uiteindelik op die pad van twyfel, en soeke na die waarheid geplaas het  – ‘n pad wat uiteindelik op die vraag uitgeloop het: “Waar is God”.

In die voorwoord van die boek skryf At: “‘n Diepe persoonlike geestelike stryd met die traumatiese afsterwe van familielede, asook die van vriende en die vrae daar rondom, het aanleiding gegee tot die skryf van hierdie boek. As die heengaan van laasgenoemdes was as gevolg van natuurlike omstandighede, sou ek dit meer geredelik aanvaar het. Die dood van mense is ‘n natuurlike gebeurtenis en so ook sekere onnatuurlike lewensverliese.

Die insidente waaroor ek skryf gaan oor of die mens enigsins kan staat of aanspraak maak op die bonatuurlike ingryping van ‘n AImagrtge God in tye van traumatiese noodkrete. Die manier waarop hierdie mense gesterf het, het my tot diepe nadenke en pertinente vrae oor geloof in ‘n Almagtige God genoop. Met elke verskriklike insident wat plaasgevind het, het die vraag keer op keer by my opgekom: Waar is God? Kan ek onteenseglik glo dat daar ‘n liefdevolle Wese bestaan Wie sal toesien dat sy kinders nie op hierdie ongenaakbare, wreedaardige maniere tot sterwe sal kom nie? Of, is ons nie geregtig om God se weë te bevraagteken nie? Kan ons en mag ons die beloftes wat in God se Woord staan, opeis of bevraagteken, of is dit nie meer op die hedendaagse Christen van toepassing nie? Kan ons onvoorwaardelik en onteenseglik God se Woord as die waarheid aanvaar?

ln my soeke na die ‘waarheid’ moes ek eerstens myself ondersoek om sodoende te bepaal of daar nie iets in my lewe is wat teenstrydig is met God se verwagtinge nie. Op die tydstip van my lewe, toe al hierdie tragiese insidente plaasgevind het, het ek en my gesin baie naby aan God se Woord gelewe. Ons geestelike lewe was in elk geval vergelykbaar met ander Godvresende Christene.

Dit is haie belangrik dat hierdie boek gelees word in die gees van die insidente wat plaasgevind het en elke stelling of uitlating wat ek maak te bepeins en te oordink. My uitlatings kan beslis sekere Christene skok en ek aanvaar dit so. Dit is egter baie belangrik vir my om uiting te gee aan hierdie stellings, anders kan die mensdom my as ‘n huigelaar uitkryt.

My uitgangspunt was dat die Bybel die onweerlegbare Woord van God is en alles wat daarin geskryf is, onbetwisbaar is – dit sluit die Ou sowel as die Nuwe Testament in. Dit was vir my belangrik om die eeu-oue geloofstradisies wat ek uitgedaag het, op soek na die waarheid, te probeer regverdig en te substansieer en verduidelikings daarvoor te gee.

At sluit sy boek af met die volgende vraag:
“Kan daar nie net ‘n “evangelie” van liefde en verdraagsaamheid verkondig word nie? ‘n Evangelie sonder reëls en voorskrifte, slegs  liefde vir jou medemens, die omgewing. die natuur en die diereryk.  Kom ons wees in empatie met almal wat swaarkry en verleen hulp waar ons kan. En bowenal, moet nie toelaat dat onmin tussen ouers en  kinders kom nie. Ten slotte, kom ons word stil, sit terug en dink hoe sou die wêreld gewees het as:

 1. Daar nie vyandigheid tussen rasse en volke was nie?
 2. Mense nie hulle medemens op wreedaardige wyse in die naam van hulle godsdiens vermoor het nie?
 3. Mense nie met klippe doodgegooi was as gevolg van godsdienstige wette nie?
 4. Miljoene vroue en kindertjies, in die naam van godsdiens, geoffer was nie?
 5. Daar nie godsdienstige ekstremiste was nie?
 6. Daar nie ‘n fanatiese geloof was wat selfs bereid is om hulself en ander onskuldige mense met plofstof te vernietig nie?
 7. Daar nie mense was wat met vliegtuie in geboue vasgevlieg het nie? Daar nie sogenaamde heilige oorloë was nie?
 8. Daar nie verdeeldheid onder die mensdom was as gevolg van die een of ander godsdienstige dogmatiek nie?
 9. Daar geen oorlog tussen Israel en Palestina was nie?
 10. Daar nie godsdienstige etikette om mense se nekke gehang was nie?
 11. Daar geen godsdienstige martelare was nie?

Sou dit nie die wêreld ‘n beter plek gemaak het om in te leef nie? ‘n Wereld sonder godsdiens!”

Meer oor ons

Belangrik: De Novo Boeke is 'n privaat uitgewery wat skrywers help om self hul manuskripte te publiseer.

De Novo Boeke covid-19 advice