Vasgevang in Ruimte en Tyd

Vasgevang in Ruimte en Tyd

R150.00

Die grense van die menslike voorstellingskrag oor die dimensies van ruimte en tyd. Heinz Haber (15 Mei 1913 – 13 Februarie 1990)
(Vertaal deur Ernst Kotzé)

Category:

Description

Ons bewussyn, en daarmee saam die beeld wat ons van die skepping het, word in sy totaliteit bepaal deur dit  wat ons sintuie, met die spesifieke indrukke wat daardeur oor die wêreld om ons oorgedra word, aan ons beskikbaar kan stel. Die uitspraak “hy praat soos ʼn blinde oor kleur” is hier veelseggend. Elke mens is dus totaal op sigself aangewys met dit wat hy/sy met sy/haar hoëre sintuie kan ervaar. Omdat gewaarwordings nie van een persoon na ʼn ander oorgedra kan word nie, hoef ons nie verbaas te wees dat ons mekaar so dikwels misverstaan nie.

Net so min moet ons verbaas wees dat ons die eintlike wese van die skepping – vanaf die wêreld van die atome tot dié van die sterrestelsels – in hulle dimensies nie werklik kan begryp nie. Die voorstellingskrag van die menslike gees hang ook weer af van ons gewaarwordings, en dié omvat ʼn baie geringe deel van die uitgestrektheid van die ruimte en die tyd. Slegs met ons intellek kan ons uitbreek uit die hok van ruimte en tyd waarin ons sintuie ons gevange hou.

Heinz Haber het in 1939 as fisikus in Berlyn gedoktoreer, en in 1944 in die Astronomie gespesialiseer. Saam met professor Strughold het hy in 1948 die grondslag gelê vir die ruimtegeneeskunde in die Navorsingsinstituut van die Amerikaanse Lugmag vir lugvaartgeneeskunde.

Die vertaling van hierdie interessante boek uit Duits na Afrikaans is gedoen deur Prof. Ernst Kotzé, emeritus hoogleraar van die Nelson Mandela Universiteit in Port Elizabeth, asook navorsingsgenoot en dosent aan die Noordwes-Universiteit.

Lees meer boeke

Ek is liewer ‘n arm man wat in ‘n solder woon met baie boeke as ‘n koning wat nie lief is vir lees nie.

~ Thomas Babington Macaulay

Meer oor ons

Belangrik: De Novo Boeke is 'n privaat uitgewery wat skrywers help om self hul manuskripte te publiseer.