Sleutelbordpitte

Sleutelbordpitte

R100.00

Hierdie bundeltjie is ’n kransie vir haar oor wie my oë uiteindelik in die najaar van my verlies vir die voorjaar van ons vreugde begin oopgaan.

Diek van Wyk
Jeffreysbaai
2017

Tans uit druk. Slegs as e-boek beskikbaar

3 in stock

Category:

Description

In die ou dae, toe daar nog met pen en ink geskryf is, is geskrewe produkte soms pennevrugte genoem. In die rekenaarera sou pennevrugte oorgedoop kon word tot sleutelbordvrugte.
Wat in hierdie bundel aangebied word, is produkte van ’n sleutelbord. Maar of dit die status van vrugte waardig is, met die konnotasie van voedsaamheid en heilsaamheid, daarvan is ek nie seker nie. Dit verdien eerder om pitte genoem te word, pitte wat ’n bietjie binnekos in het. Dit is waarom ek die bundel Sleutelbordpitte noem: die pitte kan miskien voedingswaarde hê vir wie hulle ook al wil oopbreek.

Om die titel beter toe te lig, was dit nodig om ’n sub-titel by te voeg: Bespiegelings, Besinnings en Relase. Want dit is wat met hierdie pitte gedoen word: daar word bespiegel, besin en vertel.

Dit is aan Coenie Nolte te danke dat ek ’n aantal pitte opgetel en in een sakkie onder dié titel bymekaar gebring het. Dit is hy wat my aangemoedig het toe ek getwyfel het aan die meriete van wat uit my sleutelbord uitgekraam is. Ek is hom meer dank verskuldig as wat hy besef dat hy die sakkie geneem en die finale stempels daarop gedruk het.

Die stukkies wat hierin verskyn, het elk ’n lang geskiedenis. Sommige gaan tot soveel as ’n paar dekades terug. Op enkeles na het hulle voorheen in ander mondstukke die lig gesien. Elkeen het ’n verskeie wysigings ondergaan en is ook weer tydens opname in hierdie bundel gewysig. Omdat hulle so ’n lang ontstaangeskiedenis het, was ’n sekere mate van oorvleueling onvermydelik.

Die meeste is geneem uit die elektroniese nuusbrief, Markplein, wat Coenie en ek vir byna vyf jaar onderhou het. Dan is daar ook ’n aantal uit Dr. Piet van Staden se nuusbrief, GRASnuus, en ’n paar uit Annelie Ferreira se nuusbrief van weleer, Sielsnetwerk. Een bydrae het voorheen in die boek, Hier Staan Ek, sy debuut gemaak. Dit is onvermydelik dat verwysings na die oorspronklike mondstukke en na bydraers in van dié mondstukke voorkom.
Die geskrifte is in vier oneweredige afdelings verdeel. Dit kon ook anders, en die indeling is ietwat kunsmatig, maar ander indelings en geen indeling sou myns insiens minder geslaagd wees.

Afdeling 1 word Essays genoem. Essays moet nie verstaan word in die Afrikaanse betekenis van opstelle of kort prosawerke nie, maar in die moeder-betekenis van die Franse werkwoord “essayer” — om te poog of te probeer. Die stukke wat in dié afdeling verskyn is pogings, of dan probeerslae, om tot duidelikheid te kom oor begrippe, lewensvrae en dies meer.

Die tweede afdeling bevat stukkies wat geskryf is rondom ’n traumatiese ervaring in my lewe: die dood van my vrou. Dit is baie persoonlik en ek het my afgevra of dit met ’n wyer publiek gedeel behoort te word. Ek het tog daarop besluit, omdat dit miskien kan resoneer met andere wat ook worstel met verlies en dalk kan verwoord waardeur hulle gaan.

Die derde afdeling bevat ’n aantal stukke oor ’n saak wat my lewenslank geboei het: religie en geloof. Dit sluit ’n verskeidenheid onderwerpe van ongelyke gehalte in wat gesamentlik ’n aanduiding gee van hoe ek gespook het om tot klaarheid in my eie gemoed te kom. Dit word afgesluit met vier geskrifte waarin my geloofswerftog belig en afgerond word.

Die laaste afdeling bestaan uit vertellings uit my jeugjare wat in my hartland, die Bosveld van Limpopo afspeel, afgesluit deur een uit my “tweede vaderland”, Nederland.

Lees meer boeke

Ek is liewer ‘n arm man wat in ‘n solder woon met baie boeke as ‘n koning wat nie lief is vir lees nie.

~ Thomas Babington Macaulay

Meer oor ons

Belangrik: De Novo Boeke is 'n privaat uitgewery wat skrywers help om self hul manuskripte te publiseer.