Paradysjoernaal

Die Joernaal het sy beslag en sy formaat dus eintlik eers met die derde aflewering gekry. Dit is eers later dat die koerantbriewe by die reeks geïnkorporeer is.

Diek van Wyk

Category:

Description

Nie lank na ons aankoms in Paradysstrand nie, het ek ‘n brief geskrywe aan familielede en vriende met wie ek ons ou lewe gedeel het, om vir hulle die een en ander te vertel van die nuwe lewe wat ons hier begin het. Omdat daar te veel ontvangers was, het ek dit ‘n ”koerantbrief” gemaak, nie aan enigiemand spesifiek gerig nie en dieselfde vir almal. Die reaksie daarop was onverwags en ek was genoodsaak om ‘n tweede koerantbrief te stuur aan diegene wat geantwoord het. Daar was weer eens heelwat reaksie, onder andere van ‘n oud-kollega wat na die twee briewe verwys het as die Paradysjoernaal.

So het die Joernaal dan ontstaan: ‘n gereelde instelling en met ‘n naam ontleen aan die nogal vleiende opmerking van die oud-kollega. Met ‘n aweregse koppigheid het ek dit aanvanklik die Paradys Journaal genoem, maar later na die moderner spelling oorgeslaan. Ek het egter volgehou om dit as twee woorde te skrywe, enersyds omdat ek dit as taalkundig korrek beskou en andersyds omdat ek daarvan hou om dinge op my eie manier te doen.

Address

Birlandstraat 41, Langebaan, Wes-Kaap
Website: http://www.denovowebs.co.za
Email: info@denovowebs.co.za

Lees meer boeke

Ek is liewer ‘n arm man wat in ‘n solder woon met baie boeke as ‘n koning wat nie lief is vir lees nie.

~ Thomas Babington Macaulay

Meer oor ons

Belangrik: De Novo Boeke is 'n privaat uitgewery wat skrywers help om self hul manuskripte te publiseer.