Op soek na God buite die boks

R0.00

Hierdie boek is in 2009 deur Griffel Media uitgegee met die titel “Waar sit jou God?” Griffel Media is nie te lank daarna gelikwideer en is geen harde kopieë van die boek meer beskikbaar nie. Omdat ek nog soms navrae oor die boek ontvang het ek besluit om dit in pdf formaat beskikbaar te stel maar onder ‘n nuwe titel Op Soek na God buite die boks omdat ek nooit eintlik van die oorspronklike titel gehou het nie. Die titel het verander maar die inhoud is onveranderd gelaat. Die boek is 9 jaar gelede geskryf en my soektog het reeds veel verder gevorder maar die basiese knelpunte waarmee ek destyds geworstel het, is steeds vandag relevant.

Category:

Description

Op die agterblad van John Humphrys se boek In God we doubt — Confessions of a failed atheist verskyn die volgende sin: “Doubt is not the easy option. But for millions who can find no easy answers to the most profound questions it is the only possible option.” Ek dink daar is net twee groepe mense wat nooit twyfel nie, fundamentalistiese gelowiges en fundamentalistiese ateïste. Natuurlik kan daar ook baie mense wees wat te lui is om te twyfel, want soos die aanhaling hier bo sê, is twyfel nie ’n maklike opsie nie. Dit het ek die afgelope 11 jaar uit eie ervaring ondervind.

Ek het in ’n ‘goeie’ Christenhuis in ’n oorwegend Christen-gemeenskap opgegroei. Ek is as lidmaat van die NG Kerk voorgestel en aangeneem, het as kind gereeld kerk toe gegaan, gereeld gebid en alles gedoen wat van ’n ‘goeie Christen’ verwag word. As volwassene was ek baie betrokke by die verskillende gemeentes waar ons gewoon het, as diaken, ouderling en ‘werker vir Christus’. Dit was maar eers laat in my lewe dat die twyfel geleidelik ingesluip het. Maar toe ek my twyfelvrae in 1998 die eerste keer op skrif gestel en aan ons wykspredikant oorhandig het, was die koeël deur die kerk, by wyse van spreke. Daarna het die twyfelvrae net meer en meer geword en het skeptisisme geleidelik ’n vastrapplek in my lewe gekry.

Maar dit was die selfmoord van my 35-jarige dogter, Anli, wat die damwal finaal laat breek het. Ek was kwaad vir en ontnugter deur ’n God wat allerhande mooi beloftes maak, maar dan toelaat dat iets só afgryslik gebeur.Uiteindelik in een van die talle slaaplose nagte wat gevolg het, het ek tot die besef gekom dat ek nie meer glo in die God van my kerk nie. Ek het steeds geglo daar is ’n God, maar nie ’n ‘Goeie-Vader-God’ soos ek deur my kerk en ouers geleer was om te glo nie. Ek het weggestap van my kerk en vertrek op ’n persoonlike soektog na God.

Hierdie boek probeer beskryf hoe my soektog tot dusver verloop het. Anders as die talle boeke deur militante of fundamentalistiese ateïste soos Richard Dawkins (The God Delusion), Christopher Hitchens (God is not great), Daniel Dennett (Breaking the spell) en Sam Harris (The end of faith) wat in die jongste verlede die lig gesien het en wat daarop uit is om geloof in God, en godsdiens in die algemeen, te probeer voorhou as die oorsaak van al die ellendes van die wêreld, is my boek nie bedoel om ’n aanval op die kerk, teïsme of gelowiges te wees nie. As dit ent-ent so deur lesers ervaar word, wil ek hier beklemtoon dat dit nie die bedoeling is nie. Ek respekteer elke mens se reg om te glo soos hy of sy glo. Ek beny selfs die mense wat ‘ware’ geloof gevind het. Al wat ek hier probeer doen, is om my eie soektog na God te probeer verwoord.

In Humphrys se boek waarna ek hierbo verwys, skryf ’n vrou aan hom na aanleiding van sy BBC-radioprogram Humphrys in Search of God die volgende: “If your search for God is genuine, you can let go now. You’ve put in the effort, you’ve done the praying and pleading, so it may be time to relax … If you are to be given the gift of faith, you will receive it, but at a time God chooses …” Dalk is sy reg, maar ek dink nie ek sal kan ophou soek nie. Op hierdie tydstip in my lewe is om op te hou soek nie ’n opsie nie. As daar ’’n God is, sal ek hopelik ook eendag die gawe van geloof ontvang.

Coenie Nolte
9 Maart 2008

Kommentaar deur Dr Nico Smith

Address

Birlandstraat 41, Langebaan, Wes-Kaap
Website: http://www.denovowebs.co.za
Email: info@denovowebs.co.za

Lees meer boeke

Ek is liewer ‘n arm man wat in ‘n solder woon met baie boeke as ‘n koning wat nie lief is vir lees nie.

~ Thomas Babington Macaulay

Meer oor ons

Belangrik: De Novo Boeke is 'n privaat uitgewery wat skrywers help om self hul manuskripte te publiseer.