‘n Saak van Lewe en Dood

Die boek is in vier afdelings ingedeel. Deel een handel oor lewe, wat dit is en hoe dit op aarde ontstaan het. Deel twee handel oor die dood, wat dit is en wat gebeur wanneer ons doodgaan. Deel drie handel oor ons soeke na onsterflikheid. Deel vier, as afsluiting, handel oor die sin van die lewe in die lig van ons bewustheid van ons eie verganklikheid.

Category:

Description

Lewe en dood, ons oer-dilemma… Ons begeer die lewe, maar ons weet die dood wag – en al konsentreer ons voluit op die lewe, is die doodsgedagtes immer met ons, te meer so omdat ons in ’n met dood deurdrenkte wêreld leef.

In 1974 het Ernst Becker, ’n Joods-Amerikaanse kultuur-antropoloog, die Pulitzer-prys ontvang vir sy boek The Denial of Death. Die hooftema van sy boek is dat die mees fundamentele probleem van die mensdom, wat in sy kern gewortel is, sy vrees vir die dood is. Hy begin sy boek met die volgende stelling: “The idea of death, the fear of it, haunts the human animal like nothing else; it is a mainspring of human activity – activity designed largely to avoid the fatality of death, to overcome it by denying in some way that it is the final destiny for man. The fear of death is a universal. No individual, no culture, regardless of age, location or history, is exempt from it. The fear of death is part of the structure of human existence.”

Lees meer

Address

Birlandstraat 41, Langebaan, Wes-Kaap
Website: http://www.denovowebs.co.za
Email: info@denovowebs.co.za

Lees meer boeke

Ek is liewer ‘n arm man wat in ‘n solder woon met baie boeke as ‘n koning wat nie lief is vir lees nie.

~ Thomas Babington Macaulay

Meer oor ons

Belangrik: De Novo Boeke is 'n privaat uitgewery wat skrywers help om self hul manuskripte te publiseer.