Jesus van Nasaret

R250.00

In Jesus van Nasaret stel Sakkie Spangenberg die leser bekend aan ‘n hand vol perspektiewe op Jesus.

(Hierdie boek is tans uit druk. Kontak ons as jy dalk in die e-weergawe van die boek belangstel)

 

Category:

Description

In Jesus van Nasaret stel Sakkie Spangenberg die leser bekend aan ‘n hand vol perspektiewe op Jesus. Dit begin by sy eie verhaal van kennismaking met ’n Kinderbybel-perspektief. Hy vervolg met ’n Sondagskool- en ’n Katkisasie-perspektief voordat hy die meesterverhaal van die Westerse Christendom onder die loep neem. Hierdie perspektief is grootliks die produk van die Griekse en Latynse kerkvaders. Gedurende hierdie jare word Jesus, die Joodse profeet uit Nasaret, omvorm tot die Seun van God, die Tweede Persoon van ’n goddelike drie-eenheid.

Die skrywer bespreek ook ander perspektiewe op Jesus aan die hand van verhale in verskeie Bybelboeke asook ander geskrifte.

Hierdie boek is die produk van sy studie oor die afgelope 38 jaar waartydens hy Bybelkunde en Ou Testament doseer het. Hy begelei die leser op ’n besonderse manier deur die omstandighede waarin hierdie verhale opgeteken is.

Die onderskeid wat hy tref tussen die “historiese Jesus”, die “vertelde Jesus” en die “dogmatiese Jesus” help hom om aan te toon dat daar van vroeg af aan verkillende perspektiewe bestaan het. Hy wys ook uit dat daar ten minste drie groepe in die vroeë Christendom bestaan het: (1) “Christen-Jode”, ‘(2) “nie-Joodse volgeling van Jesus” (of dan Pauliniese Christene) en (3) “nie-Jode en verhelleniseerde Jode ”

In die hernieude gespek oor die Westerse godsbeeld en die goddelikheid van Jesus is Jesus van Nasaret ’n boek gegrond op goeie navorsing wat gelees moet word deur enigeen wat opreg en eerlik, in die Christelike tradisie, in die naam van Jesus bid, preek en as pastor optree.

Resensie deur Dr Gerda de Villiers

 

Address

Birlandstraat 41, Langebaan, Wes-Kaap
Website: http://www.denovowebs.co.za
Email: info@denovowebs.co.za

Lees meer boeke

Ek is liewer ‘n arm man wat in ‘n solder woon met baie boeke as ‘n koning wat nie lief is vir lees nie.

~ Thomas Babington Macaulay

Meer oor ons

Belangrik: De Novo Boeke is 'n privaat uitgewery wat skrywers help om self hul manuskripte te publiseer.