Publish self is the way to go.

Die Evangelie volgens Jesus

Die Evangelie volgens Jesus

R60.00

‘n Gedrukte kopie van die boek kan direk by die skrywer bestel word: Dr Piet Muller <pietmul@icon.co.za>

Klik op “Add to cart” om eBoek weergawe van die boek te bestel.

Category:

Description

Die boek bestaan uit twee dele. In deel een is daar 109 spreuke sonder enige kommentaar. In deel twee word die spreuke herhaal maar op elke spreuk of gelykenis word daar omvattende kommentaar gelewer.

In ‘n inleidende hoofstuk verskaf Dr Muller verder interessant agtergrond omtrent die leefwêreld van Jesus en die eerste volgelinge en die verhoudings en verskille tussen die vroegste Christen gemeentes.

Hier is ‘n paar uittreksels uit die inleiding:

“Jesus is stellig die mees miskende persoonlikheid in die Nuwe Testament. Nie die “Liewe Jesus” van kindergebedjies of die “offerlam” van die kruis nie, maar die Jesus van vlees en bloed. Die een wat deur Johannes in die Jordaan gedoop is; wat met sy leerlinge tussen Galilea en Jerusalem gereis het; en wat invloedryke vroue as leerlinge gehad het in ’n patriargale tydperk toe vroue, soos kinders, veronderstel was om gesien maar nie gehoor te word nie; die Jesus wat met armes en rykes tafelgemeenskap gehou en wat baie lief was vir blomme. Hierdie Jesus moes ‘n baie besondere mens gewees het, want sy volgelinge het in sy lewe en optrede ’n afspieëling van die goddelike gesien. Hy inspireer vandag nog mense van verskillende godsdienstige oortuigings.”

“Dit is hierdie Jesus wat vergete geraak het onder al die godsdienstige dogmas wat rondom hom geweef is; toegegooi onder al die vroomheid rondom die aanbidding van ‘Liewe Jesus.’ ”

“Wanneer ’n mens ’n bloemlesing van Jesus se spreuke saamstel, moet ’n mens noodwendig kort-kort vra: “Het Jesus dit regtig gesê?” “Is dit waarskynlik dat hy dit gesê het?” “Klink dit soos iets wat Jesus sou gesê het?”

“’n Mens moet onthou dat Jesus in ’n tyd geleef het toe min mense kon lees en skryf. Om mense te help onthou, moes ’n spreker op so ’n manier iets sê dat sy luisteraars die trefwoorde sal onthou, baie soos ’n mens vandag ’n grap onthou. Wat Jesus gesê het, is in baie variasies onthou, bloot omdat daar geen geskrewe, gesaghebbende, teks was nie.”

“As ’n mens lank genoeg met Jesus se woorde omgaan, sonder om deur ’n dogmatiese bril daarna te kyk, kan jy nie help om groot bewondering te ontwikkel vir hierdie briljante leermeester nie. ’n Mens weet instinktief dat jy hier te doen het met ’n briljante en ’n geslypte brein. Hier is nie ’n timmerman wat net op ’n dag besluit het om sy werkswinkel se deur te sluit en te begin preek nie. Hy is nie ’n George Fox of ’n John Wesley nie, albei wel begenadigde predikers. Die metodiek wat hy gebruik om sy leerlinge tot dieper insig te lei, dui eerder daarop dat hy uit ’n lang tradisie kom, waar spiritualiteit en psigologie nou verweef is. Die uitkoms waarna gestreef word, was om “geheelde” mense op te lewer.”

“Miskien moet ons in die Christendom meer aandag begin skenk aan die “lewende Jesus”, waarvan Thomas praat. Ons moet weer wandelaars op Die Weg word – die soort oefening wat net moontlik die verkalkte beendere van die Westerse Christendom nuwe groeikrag en lewe kan gee.”

“Tensy anders vermeld is al die spreuke wat in hierdie bloemlesing opgeneem is opnuut vertaal.”

Kommentaar deur Ina van der Linde

Meer oor ons

Belangrik: De Novo Boeke is 'n privaat uitgewery wat skrywers help om self hul manuskripte te publiseer.

De Novo Boeke covid-19 advice