Publish self is the way to go.

Afrikaans-Japannese Woordeboek

Afrikaans-Japannese Woordeboek

アフリカーンス語・日本語辞典

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het in 2018 ‘n besondere Erepenning toegeken aan prof. E.F. (Ernst) Kotzé vir uitnemende bydrae tot en diens aan Afrikaans as wetenskaps- en standaardtaal. Prof. Kotzé is emeritus hoogleraar en navorsingsgenoot en dosent van die Nelson Mandela Universiteit in Port Elizabeth en die samesteller van hierdie woordeboek.

Die woordeboek kan direk by Prof. Kotzé bestel word deur op hierdie skakel te klik:  klik op hierdie skakel.
Category:

Description

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns sê wat publikasies betref, is Ernst Kotze se magnum opus ongetwyfeld die Afrikaans-Japannese Woordeboek wat in 2016 deur die Navorsingsinstituut vir Tale en Kulture van Asië en Afrika van die Tokiose Universiteit vir Buitelandse Studies uitgegee is. Die Japannees word in sowel die Japannese skrif as die amptelike geromaniseerde Japannees gegee. Die Akademie beskryf dit as ‘n magistrale werk waarin jare se navorsing en studie vervat is en wat getuig van ‘n besondere insig in en kennis van sowel die brontaal (Afrikaans) as die doeltaal (Japannees). Wat Afrikaans betref, is dit ‘n waarlik unieke werk van internasionale gehalte.

“Die woordeboek sal van nut wees vir Japannese wat Afrikaans wil verstaan en verstaanbaar uitspreek. Die talle gebruiksvoorbeelde en fonetiese transkripsies gee leiding in dié verband. Ook is dit bruikbaar vir Afrikaanssprekendes wat graag praatvaardigheid in die Japannese taal wil verwerf, asook woorde wil verstaan wat in die Katakana- of Hiragana-skrif geskryf is”, skryf Linda Strydom.

Meer oor ons

Belangrik: De Novo Boeke is 'n privaat uitgewery wat skrywers help om self hul manuskripte te publiseer.

De Novo Boeke covid-19 advice