Op soek na God buite die boks

Op soek na God buite die boks

Hiedie boek is in 2009 deur Griffel Media uitgegee met die titel Waar sit jou God. Griffel Media is nie te lank daarna gelikwideer en is geen harde kopieë van die boek meer beskikbaar nie. Omdat ek nog soms navrae oor die boek ontvang het ek besluit om dit in pdf formaat beskikbaar te stel maar onder ‘n nuwe titel Op Soek na God buite die boks omdat ek nooit eintlik van die oorspronklike titel gehou het nie. Die titel het verander maar die inhoud is onveranderd gelaat. Die boek is 9  jaar gelede geskryf en my soektog het reeds veel verder gevorder maar die basiese knelpunte waarmee ek destyds geworstel het, is steeds vandag relevant.

As jy ‘n gratis pdf weergawe van die boek wil bekom kan jy my kontak deur op die skakel onderaan die bladsy te klik. Die pdf weergawe kan op enige rekenaar, tablet of slimfoon met ‘n pdf app gelees word.

Voorwoord

VOORWOORD

Op die agterblad van John Humphrys se boek In God we doubt — Confessions of a failed atheist verskyn die volgende sin: “Doubt is not the easy option. But for millions who can find no easy answers to the most profound questions it is the only possible option.” Ek dink daar is net twee groepe mense wat nooit twyfel nie, fundamentalistiese gelowiges en fundamentalistiese ateïste. Natuurlik kan daar ook baie mense wees wat te lui is om te twyfel, want soos die aanhaling hier bo sê, is twyfel nie ’n maklike opsie nie. Dit het ek die afgelope 11 jaar uit eie ervaring ondervind.

Ek het in ’n ‘goeie’ Christenhuis in ’n oorwegend Christen-gemeenskap opgegroei. Ek is as lidmaat van die NG Kerk voorgestel en aangeneem, het as kind gereeld kerk toe gegaan, gereeld gebid en alles gedoen wat van ’n ‘goeie Christen’ verwag word. As volwassene was ek baie betrokke by die verskillende gemeentes waar ons gewoon het, as diaken, ouderling en ‘werker vir Christus’. Dit was maar eers laat in my lewe dat die twyfel geleidelik ingesluip het. Maar toe ek my twyfelvrae in 1998 die eerste keer op skrif gestel en aan ons wykspredikant oorhandig het, was die koeël deur die kerk, by wyse van spreke. Daarna het die twyfelvrae net meer en meer geword en het skeptisisme geleidelik ’n vastrapplek in my lewe gekry.

Maar dit was die selfmoord van my 35-jarige dogter, Anli, wat die damwal finaal laat  breek het. Ek was kwaad vir en ontnugter deur ’n God wat allerhande mooi beloftes maak, maar dan toelaat dat iets só afgryslik gebeur.Uiteindelik in een van die talle slaaplose nagte wat gevolg het, het ek tot die besef gekom dat ek nie meer glo in die God van my kerk nie. Ek het steeds geglo daar is ’n God, maar nie ’n ‘Goeie-Vader-God’ soos ek deur my kerk en ouers geleer was om te glo nie. Ek het weggestap van my kerk en vertrek op ’n persoonlike soektog na God.

Hierdie boek probeer beskryf hoe my soektog tot dusver verloop het. Anders as die talle boeke deur militante of fundamentalistiese ateïste soos Richard Dawkins (The God Delusion), Christopher Hitchens (God is not great), Daniel Dennett (Breaking the spell) en Sam Harris (The end of faith) wat in die jongste verlede die lig gesien het en wat daarop uit is om geloof in God, en godsdiens in die algemeen, te probeer voorhou as die oorsaak van al die ellendes van die wêreld, is my boek nie bedoel om ’n aanval op die kerk, teïsme of gelowiges te wees nie. As dit ent-ent so deur lesers ervaar word, wil ek hier beklemtoon dat dit nie die bedoeling is nie. Ek respekteer elke mens se reg om te glo soos hy of sy glo. Ek beny selfs die mense wat ‘ware’ geloof gevind het. Al wat ek hier probeer doen, is om my eie soektog na God te probeer verwoord.

In Humphrys se boek waarna ek hierbo verwys, skryf ’n vrou aan hom na aanleiding van sy BBC-radioprogram Humphrys in Search of God die volgende: “If your search for God is genuine, you can let go now. You’ve put in the effort, you’ve done the praying and pleading, so it may be time to relax … If you are to be given the gift of faith, you will receive it, but at a time God chooses …” Dalk is sy reg, maar ek dink nie ek sal kan ophou soek nie. Op hierdie tydstip in my lewe is om op te hou soek nie ’n opsie nie. As daar ’’n God is, sal ek hopelik ook eendag die gawe van geloof ontvang.

Coenie Nolte
9 Maart 2008

Kommentaar deur Dr Nico Smith

Dr Nico Smith
LitNet 22/1/2009

Coenie Nolte het die Afrikaanse leserspubliek ʼn groot guns bewys met sy boek. Onder Afrikaners in besonder is daar ʼn “ingebore neiging” tot allerlei sekerhede oor hulleself en hulle God. Nolte toon dat dit ook vir ʼn Afrikaner moontlik is om sy sekerhede prys te gee en op soek te gaan. En wie sy sekerhede prysgee, word nederig. Daarom is Nolte se boek geen aanval op die kerk of die godsdiens nie, maar ʼn nederige soeke om meer van God te wete te kom deur nie meer aan die voorgeskrewe geloof in God vas te hou nie. Mag sy boek baie lesers vind en hulle help om sy voorbeeld na te volg in sy soeke na God.

Kommentaar deur Sakkie Spangenberg - NHN Webwerf: 2009-01-12

Die boek bestaan uit veertien hoofstukke waarin hy die leser deur sy belewenisse en nadenke begelei. Hy stel dit duidelik dat sy wegstap van die tradisionele siening oor God nie beteken dat hy “opgehou glo het dat daar ‘n God is nie” (2008:25). Hy kan maar net nie meer met die tradisionele godsbeskouing waarmee meeste AFrikaanssprekende groot geword het, aanvaar nie. Teen die einde van die boek skryf hy: “Miskien is dit nie geloof wat die oplossing is nie, maar die liefde” (2008:132).

Coenie skryf besonder gemaklik en vertel onderhoudend, maar dis nie ‘n boek wat ‘n mens voor slapenstyd kan lees nie. Miskien is daar lesers wat dit sal kan doen, maar ek kon nie. Ek moes dit helder oordag lees en soms neersit om aan sy stellings en insigte te herkou. Hy het deur ‘n handvol goeie literatuur gewerk en haal soms direk daaruit aan. Daar is dan ook ‘n lys van geraadpleegde werke aan die einde van die boek – en ook internetbronne!

Na my mening verdien hierdie boek om deur NHNers gelees te word. Coenie gee nie finale antwoorde nie, maar enige oopkop leser wat in godsdiens belangstel, sal die boek waardevol vind.

Latest Posts

  • The Unbearable Pain of Being
    The Unbearable Pain of Being
    Foreword Anli Schuin 20 February 1968 – 13 November 2003 On 13th November 2018 we will mark the 15th anniversary of the night Anli, our daughter, sister, mother, aunt and sister-in-law, ended her own life and changed all our lives for ever. This collection of poems and...
  • Afrikaans-Japannese Woordeboek
    Afrikaans-Japannese Woordeboek
    アフリカーンス語・日本語辞典 Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het vroeër vanjaar (2018), ‘n besondere Erepenning toegeken aan prof. E.F. (Ernst) Kotzé vir uitnemende bydrae tot en diens aan Afrikaans as wetenskaps- en standaardtaal. Prof. Kotzé is emeritus hoogleraar en navorsingsgenoot en dosent van die Nelson Mandela Universiteit in Port Elizabeth....

Teken in op ons nuusbrief

Vul die vorm in en stuur as jy ons gereelde nuusbrief wil ontvang.

In hierdie boek kyk Jean Oosthuizen krities na die NG Kerk se geskiedenis sedert Jan van Riebeeck se aankoms in die Kaap, tot waar die kerk vandag is. In sy bestaan van meer as 350 jaar het die NG Kerk en die Nasionale Party so verstrengel geraak dat die kerk as “die Nasionale Party in gebed” bekend gestaan het. Die teoloog Ferdinand Deist se voorspelling in die laat tagtigerjare dat die kerk sal ondergaan wanneer apartheid tot ’n einde kom, blyk vandag in die kol te wees. As instelling wat apartheid uit die Bybel geregverdig en verdedig het, het die kerk se vernietigende invloed nie alleen gemeenskappe in Suid-Afrika van mekaar vervreem nie – ook lidmate wat kritiese vrae gestel het, is na die periferie geskuif. Talle individue se menswaardigheid is geskend en verskeie loopbane is onder die dekmantel van Christenskap vernietig, soos die skrywer self kan getuig. Oosthuizen se blik strek egter wyer as sy ervaring toe hy in 2013 as nuusredakteur van Kerkbode geskors is ná die opspraakwekkende Woordfees-debakel. Sy reis vanuit die kerk se binnekring sluit die verhale in van gelowiges sowel as ongelowiges wie se paaie met die NG Kerk gekruis het. Die opkoms en ondergang van die NG Kerk bied ’n kontemporêre blik op die tragiese geskiedenis van ’n instelling wat deur die aandadigheid aan verontregting stelselmatig irrelevant geraak het.

Jean se boek kan by enige van die bekende boekwinkels aangekoop word of van takealot.com bestel word teen die afslagprys van R 229. Die Boek kan ook as e-boek (Kindle weergawe) by Amazon.com aangeskaf word.