Ek en die Bybel

Ek en die Bybel Op soek na die Waarheid

‘n Mens sou kon sê dat daar vandag “n soort “stille krisis” in kerkgeledere sluímer. Te midde van indringende bevraagtekening van Bybelwaarhede is die gewone kerklidmaat op hornself aangewese om antwoorde te soek. Dit is in die lig dat hierdie werk van dr.Japie Coetzee gesien moet word. Hierdíe boek is van aktuele belang en kan aanbeveel word by alrnal wat na die waarheid soek.
– Dr. AJ. Besson, Opvoedkundíge

Op ‘n dag vra ek ‘n predikant: “Dominee, wat moet ek doen om die inhoud of boodskap van die Bybel beter te begryp, geestelik sterker te word en ‘n dieper geloof te ontwikkel?” Hy antwoord my: “Neem ‘n bepaalde teks op ‘n slag, probeer om hom in sy konteks te ontrafel, dink diep daaroor na en probeer agterkom wat die Here vir jou wil sê.” Ek maak so. Ek soek en bedink met ‘n oop gemoed en kom by tye voor onlogiese en vir my as gelowige voor onaanvaarbare uitsprake te staan. Ek gaan weer terug na die predikant en stel aan hom my probleme. Taktvol sê hy vir my: “]y grawe te diep, man. Iy moet eenvoudig aanváár , onbevange glo soos ‘n kind, onvoorwaardelik en sonder om te bevraagteken.”

Hierdie raad bevredig my nie as eerlike soeker na die waarheid nie. Enersyds moet ek voortdurend eerlik en ywerig soek, bedink en ontleed, maar indien ‘n antwoord my onbevredig laat, moet ek aanvaar dat ek te diep soek, dink en ontleed. Is die wese van die regte geloof dan net in die mens se hart en gevoelslewe gewortel?

Die volgende gedagtes is ‘n soeke na ‘n antwoord op hierdie vraag. Die Skepper het die mens met verskeie soorte vermoëns of talente geseën. Met hierdie verskeidenheid gawes ondersoek ons die lewe soos dit in aardse en geestelike dimensies gestalte vind. Met ons hart (gevoelslewe, emosies) probeer ons om ons medemens se hartseer te peil, deel ons dit wat aan hom vreugde sal verskaf, sien ons dat hy hartseer is, probeer ons om ons met empatie in sy omstandighede te plaas, het ons simpatie met die ontredderde mens, kan ons huil, kan ons lag en kan ons ook kwaad word. So ontwikkel ons met die jare ‘n geloofsoortuiging wat ons gevoelslewe diep raak.

Wat ek hier op skrif probeer stel, is nie ‘n ingewikkelde teologíes-wetenskaplike verslag nie. Ek skryf maar net oor sekere aspekte van ons godsdiens en die Bybel waaroor ek en baie ander gewone mense ernstige vrae het. Ek het dit nie vir my ten doel gestel om een spesifieke godsdiensaspek of probleem indringend wetenskaplik te ontleed nie. Hierdie boek moet eerder gesien word as ‘n gewone kerklídmaat se verkenningstog oor ‘n breë godsdiensterrein heen in sy soeke na lig.

Met ‘n soeke na die waarheid bedoel ek ‘n strewe om die Bybelse inhoud beter te begryp, semantiese onsekerhede te probeer opklaar en die Skepper van die heelal se werkinge te verstaan, wetende dat die Here vir die mens altyd ‘n misterieuse wese sal bly. En met “Here” verwys ek in hierdie publikasie deurgaans na God.

Ten slotte moet ek daarop wys dat die inhoudelike van hierdie publikasie nie daarop aanspraak maak om ‘n absolute weerspíeëling van die bibliografie agter in die boek te wees nie. Ek is nie ‘n teoloog wat ‘n diepgaande studie gemaak het nie. Ek is bloot ‘n soeker en worstelaar wat baie lees en antwoorde vir my probleme probeer vind.
Dr. ]apie Coetzee

Die boek is net in gedrukte formaat beskikbaar. Dr Coetzee wil egter nie betrokke wees by die verkoop en versending van die boeke nie en het ingestem dat ek die boek namens hom kan verkoop. As jy meer inligting oor die prys ens. wil bekom kan jy ‘n voorlopige bestelling plaas deur op hierdie skakel te klik: Plaas voorlopige bestelling. Jy sal dan ‘n epos ontvang waarna jy finaal kan besluit of jy wil voortgaan met die bestelling.

Latest Posts

  • The Unbearable Pain of Being
    The Unbearable Pain of Being
    Foreword Anli Schuin 20 February 1968 – 13 November 2003 On 13th November 2018 we will mark the 15th anniversary of the night Anli, our daughter, sister, mother, aunt and sister-in-law, ended her own life and changed all our lives for ever. This collection of poems and...
  • Afrikaans-Japannese Woordeboek
    Afrikaans-Japannese Woordeboek
    アフリカーンス語・日本語辞典 Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het vroeër vanjaar (2018), ‘n besondere Erepenning toegeken aan prof. E.F. (Ernst) Kotzé vir uitnemende bydrae tot en diens aan Afrikaans as wetenskaps- en standaardtaal. Prof. Kotzé is emeritus hoogleraar en navorsingsgenoot en dosent van die Nelson Mandela Universiteit in Port Elizabeth....

Teken in op ons nuusbrief

Vul die vorm in en stuur as jy ons gereelde nuusbrief wil ontvang.

In hierdie boek kyk Jean Oosthuizen krities na die NG Kerk se geskiedenis sedert Jan van Riebeeck se aankoms in die Kaap, tot waar die kerk vandag is. In sy bestaan van meer as 350 jaar het die NG Kerk en die Nasionale Party so verstrengel geraak dat die kerk as “die Nasionale Party in gebed” bekend gestaan het. Die teoloog Ferdinand Deist se voorspelling in die laat tagtigerjare dat die kerk sal ondergaan wanneer apartheid tot ’n einde kom, blyk vandag in die kol te wees. As instelling wat apartheid uit die Bybel geregverdig en verdedig het, het die kerk se vernietigende invloed nie alleen gemeenskappe in Suid-Afrika van mekaar vervreem nie – ook lidmate wat kritiese vrae gestel het, is na die periferie geskuif. Talle individue se menswaardigheid is geskend en verskeie loopbane is onder die dekmantel van Christenskap vernietig, soos die skrywer self kan getuig. Oosthuizen se blik strek egter wyer as sy ervaring toe hy in 2013 as nuusredakteur van Kerkbode geskors is ná die opspraakwekkende Woordfees-debakel. Sy reis vanuit die kerk se binnekring sluit die verhale in van gelowiges sowel as ongelowiges wie se paaie met die NG Kerk gekruis het. Die opkoms en ondergang van die NG Kerk bied ’n kontemporêre blik op die tragiese geskiedenis van ’n instelling wat deur die aandadigheid aan verontregting stelselmatig irrelevant geraak het.

Jean se boek kan by enige van die bekende boekwinkels aangekoop word of van takealot.com bestel word teen die afslagprys van R 229. Die Boek kan ook as e-boek (Kindle weergawe) by Amazon.com aangeskaf word.