My “ Geloofsbelydenis”……(baie verkort)

Frik Maré – Botswana

Sewentig miljoen jaar gelede met die Kognitiewe rewolusie van homo sapiens en die daaropvolgende ontwikkeling van taal kan gesien word as die begin van ons ”Mens-geskiedenis”. Hierna het die Landbou Rewolusie ( 12 000 jaar gelede) ontwikkel wat alles nog meer versnel het tot vandag toe.

 1. In hierdie tyd het die mens opgekyk na die hemele en sy eerste god geskep. Hulle het hom die “Sky God” genoem en hy het later net van die toneel verdwyn toe ander gode meer belangrik geword het vir die mense se alledaagse verstaan van die lewe en verstaan van natuurverskynsels en behoeftes.
 2. Ek glo dat die God van die Christene, Islam en die Jode,  mensgemaakte gode is en niks meer nie. In terme van geskiedenis het die idéé van ‘n god stadig  begin ontwikkel van so vroeg as 14 000 jaar gelede.
 3. Ek wil eerder glo aan ‘n soort Identiteit wat bestaan in enorme polsende lig-energie met kragvelde, magnetiese velde en ander kragte met geen menslike kenmerke nie….wat die kern van alles is en die begin en die verloop…. van alles is…met ‘n intelligensie onverstaanbaar intens en gevoed deur fotone en lig wat alles wat bestaan omstraal en deurweek met die kloppende ritme van die heelal en in hierdie ritme alles wat is, met mekaar verbind om te kan kommunikeer. Ons swem elke dag in hierdie see van krag en energie.  Alles is deel van hierdie magtige energie en niks kan dit ignoreer nie.  Ons dra mekaar se DNA rond en is aangewys op mekaar.
 4. Ek glo ook nie aan die kerk soos die Christene daaroor getuig nie. Die kerk is vir my ‘n super konstruksie van ‘n klub met selfsugtige lede wat eintlik net hulle eie belang eerste stel. Hoe hulle godsdiens in hulle stelsels tuis bring,  is onwaar en vals.   Dit gaan oor ledegeld en binne gevegte, wat net oor die mens gaan en wat hy daarmee wil bereik. Die Kerk is beslis mensgemaak deur onder andere vergaderings gehou deur Keiser Konstantyn (257-337 n.C.).   Op 20 Mei 325  begin die onderhandelings oor die nuwe Staatsgodsdiens en eindig op 19 Julie. Daar was 275 biskoppe wat die vergaderings bygewoon het…..en Konstantyn was die voorsitter en aan die einde van die dag, is Jesus verhef van mens na Seun van God.
 5. Ek glo dat Jesus ‘n Jood was en dat hy wel kon bestaan het. Ek kan nie verstaan dat die mense in so ‘n kort tydjie  van ‘n eenvoudige Jood sy status verander het na Seun van God om hulle godsdiens te pas nie! Sy Godheid is ook ‘n mensgemaakte mite en storie om by te dra tot hierdie nuwe staatsgodsdiens wat ten alle koste moes werk.
 6. Die leer oor die sondeval, verlossing en eindoordeel is deur Augustinus van Hippo in Afrika, uitgedink en het vir jare as die waarheid bly staan in die kerk tot vandag toe. Die Christene het nou ‘n God aanbid wat altyd aan die wenkant is, wat kon doodmaak soos Hy lus het oor sy eie maaksels. Skielik, na Konstantyn, het die Christene die taak om te help regeer en om die openbare en politieke instellings van die Ryk te vorm en te beheer met verrassende ywer opgeneem. Die Christene het hulle onhafhanklikheid totaal verloor as iets uit die hemel of uit God se hand.
 7. Net so is in dieselfde tyd die Jood uit Nasaret verhef tot die Seun van God en die tweede persoon in die Drie-eenheid ten gunste van ‘n paganistiese godsdiensmodel. Hierdie model kan steeds nie uit die Skrif verdedig word nie…….
 8. Die bangmaakstories oor die hel en die ewig brand oor sonde gedoen of oor sonde geërf met geboorte, is regtig vergesog en kan ek dit nie deel van my self maak nie. In dieselfde asem  word daar dan nog sekere mense uitverkies om dan hemel toe te gaan en ander nie. Die hemel en die goue strate en baie wonings is net so onwerklik as die ewige hel. Ons word gebore en ons sterf, dit is die sirkel van ons jare op aarde. Die lewe hiernamaals is ‘n fopspeen om vir al die kerk se onwaar stories te val en te verseker dat die kerk bly staan.
 9. Ek glo dat wat ek aan ander doen ek inderwaarheid aan myself doen.
 10. Ek glo aan die liefde wat mense ophef en inspireer .Ek glo dat ons almal met eerbied moet hanteer en behandel. Daar is tog iewers ‘n nuwe gebod gegee : Julle moet mekaar lief hê.
 11. Ek glo aan vrede en dat enige oorlog geen wenner het nie.
 12. Ek glo dat as jy soek, sal jy vind.
 13. Ek glo ook dat as ek in sonde moet glo, in die nou, dit die stroping van ons planeet is. Die balans van die hele groen planeet is besig om verwarrend te verander met die klem op hoe ons omgaan met ons water en die enorme hoeveelheid koolstofdioksied gasse wat elke dag in die atmosfeer vrygelaat word; wat daadwerklik die uitstraling en balans van ons atmosfeer ondermyn.
 14. Ek kan net eenvoudig na lang studie nie glo dat die Bybel uit God se hand en deur hom geskryf is nie. Vir my is die ou verhale deur mense geskryf wat oor en weer geleen is vir watter doel ookal. Die mitologie in die Bybel is ‘n feit en kan nie onder die mat gevee word nie. Dis ’n ou storie oor ou mense wat die kerk en opvoeders ons stadigaan laat glo het as die heilige waarheid en dat alles net die waarheid en absolute waarheid alleen is soos uit God se hand.
 15. Ek glo dat die ongelooflike ontwikkeling van die mens op aarde en die aarde self op ‘n ongelooflike botsing afstuur. Ons moet dalk van Armageddon en duiwels in die lug vergeet en plan maak met ons groen planeet wat verwoes word.

Dit is wat ek vandag glo oor die Christelike godsdiens.