Geloofsbelydenis in die dokter se spreekkamer

Gister, terwyl ek by ʼn dokter sit in konsultasie en vra hy my oor my “werk” — wat altyd moeilik is om te verduidelik want ek is ʼn leraar maar is geen dominee nie; ek lei ʼn gemeente maar het geen kerk nie; ek staan in diens van God maar is vry van godsdiens. “Sien jy jouself as ʼn Christen” wil hy weet. “Ja ek doen, maar nie binne die geut van Christelike dogma en teologie nie,” antwoord ek eerlik. “So wat glo jy?” kom die vraag wat eintlik op soek is na ʼn antwoord vir homself …

Hier is my eerlikste antwoord soos ek dit probeer onthou het toe ek terug is by die huis. Miskien beantwoord dit ʼn paar van jou vrae oor geloof, hoop, en liefde. Weet net, jy mag radikaal van my verskil en dis okay … ten minste is dit ʼn geleentheid vir jou om weer te definieer wát jy glo en hoe jy dit inkorporeer in al die aspekte van jou menswees.

Ek glo in ʼn God wat sonder vorm, definisie, of dimensie is. God is geen mens nie, geen man of vrou nie. God is nie bo of onder, vêr of naby nie. As ons ʼn golf is, is ons onlosmaaklik deel is van die oseaan wat God is. God het geen emosies (reaksies), geen agenda of intensies, geen humeur of tantrums nie. God is wat God is. Vir my, en dis maar net vir mý, is God suiwer consciousness en die energie wat tussen en in alles is. Dit sluit die mikro- en makrokosmos en alles tussenin in. Miskien ís God die Higgs Boson, die gravitasie wat effortless deur alles beweeg want God ÍS die SKEPPING — en staan nie los daarvan nie. Vir my is God en LEWE sinoniem … om te lewe is om te God en om te God is om te lewe. Ons mag na ʼn klip kyk en dink dit lewe nie maar bekyk ʼn klip deur ʼn mikroskoop en jy sal sien hoe biljoene protone en elektrone om elke atoom spin.

Dit gesê, verstaan ek baie goed waar die Bybelse Godsbeeld vandaan kom. Die laaste 35 jaar deur akademiese studie en navorsing, het ek dit my verantwoordelikheid gemaak om ʼn studie te maak nie net van die geskiedenis van Judaïsme en die Christendom nie maar ook elke ander Godsdiens om die Mediterreense See en die invloed wat dit gehad het op die ontstaan en inhoud van Judaïsme. Daar is niks ‘verkeerd’ met die Bybelse Godsbeeld nie — dit is hoe hulle dit in ʼn primitiewe wêreldbeeld, binne hul tribal religion ervaar en verwoord het. As ʼn progressiewe Christen, is daar 2000 jaar se ontwikkel wat veral die laaste 100 jaar in die algemeen en laaste 50 jaar spesifiek, elke aspek van ons bestaan profoundly beïnvloed het. Ons verstaan van die wetenskap in die sielkunde en sosiologie, geneeskunde en fisika bring in elke opsig ʼn radikale ander, nuwe mens-, wêreld-, en Godsbeskouing. Om dit nie in aanmerking te neem as ons praat oor ‘God’ nie is kinderlik naïef en lei onwillekeurig na ʼn godsdiens (religie) wat gevange gehou word deur die mens se behoeftes en verwagtinge vir sekuriteit en veiligheid, gedryf deur vrees en skudgevoelens, wat nie ʼn dag ouer is as die Kanaänitiese, Egiptiese, of Mesopotamiese godsdienste van 2000BC nie. Genade ons, hoekom het al die ander wetenskappe ligjare ontwikkel die laaste 50 jaar maar ons Godsdiens het vasgehak by ʼn klomp nomade met kamele wat 4000 jaar terug geglo het die aarde is plat en staan op pilare?

Wanneer God in en deur suiwer Lig manifesteer, word alles ʼn refleksie (ʼn photon) van daardie deurdringende Lig. Niks kan Lig skei nie. Niemand kan Lewe stop nie. Nêrens is Liefde uitgesluit nie. Daarom glo ek dat God niks en niemand (kan) verwerp nie. Dat die hele illusie oor separation is ʼn drogbeeld, ʼn wanvoorstelling, ʼn denkfout oor wie, wat en hoe God manifesteer. Daar is NIKS wat God van my wil hê of verwag nie want God is die alles en selfs meer as die alles. My verwondering, lofprysing, voorbidding, aanbidding, toewyding, en dankbaarheid is om MÝ te fokus en weer in lyn te bring met die Lewe, Lig, en Liefde wat God is. Die dag toe ek ontdek het dat ‘wil’ van God is die Griekse woord ‘thelema’ (splendour, desire, delight) het die son oor die horison gebreek van die diep slaap waarin ek was om te glo dat die ‘wil’ van God is gelykstaande aan die ‘wil’ van die mens.

‘Hoop’ is nie dat ek my sin sal kry nie, ‘hoop’ is ook nie iets blind en onsigbaar nie, hoop is my onwrikbare geloof dat alles okay sal wees selfs al is dit nie okay nie. Dat niemand in sy of haar leeftyd iets kan doen wat die ‘wil’ (splendour, desire, delight) van God kan verongeluk of verander nie allermins nie ʼn duiwel of ʼn satan nie wat niks anders is as die ‘ego’ tussen ons ore wat die groot ‘Aanklaer’ is wat aanhoudend ʼn tantrum gooi dat ons nie goed genoeg, aanvaarbaar genoeg vir God of medemens is nie. And that is exactly what ‘salvation’ means — my change of mind (metanoia) to accept it, claim it, honour it, and hold it as true! Geloof laat my sien. Hoop laat my glo. Liefde is wat dit moontlik maak.

Om bewus te wees (awareness) van als wat hierbo gesê is, bring ʼn 30cm skuif van kop na hart en dan ʼn triljoen ligjare skuif van hart na siel. Waar kom ek aan my weird idees? Wel, van Jesus af. Hy was ʼn barrier-breaker wat nie ʼn oomblik geskroom het om na homself te verwys as ‘Seun van God’ nie sodat elkeen wat daarna gebore sou word, sal besef dat ons is Seuns en Dogters van God. Hy het gemeng met almal wat verwerp is deur die godsdiens waarin hy gebore is; hy was lojaal aan sy ‘roeping’ om ʼn nuwe, totaal ander gesig van God te wys. Sy verwysing na God as “my Vader” sê iets van sy, asook jou en my, verbondenheid aan hierdie Energie, Krag, Invloed, Waarheid. Hy was getrou aan sy boodskap dat liefde, en liefde alleen, die enigste manier is waarmee en waarin ons God kan en sal ervaar. Dat God nie gevind word in dekrete, sitate, rituele, simbole, wette, en kerk nie maar in ʼn lewende, deurweekte, verhouding met dit wat ons ervaar en beskryf as ‘God’. Hy het die hele sisteem van veroordeling omver kom werp, die hele idee van beloning en straf vervang met ʼn nuwe wet — “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself.” Niks meer en niks minder as dit nie! Daarom hoef ek nie afgepers te word met ʼn ‘hel’ of omgekoop te word met ʼn ‘hemel’ om die vrug te dra van liefde, vreugde vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, nederigheid, en selfbeheersing nie.

Ek sou wou pleit dat elke Teologie student vir ten minste ʼn jaar die meganismes van kwantumfisika bestudeer sowel as astronomie (let wel: nie astrologie nie) sowel as biologie (fauna en flora). Miskien sal die teks van ons Heilige Boeke dan ontvou in die lewe en leer van Jesus Christus en sal die geskiedskrywing van die Israeliete, die poësie van die Wysheidsliteratuur en openbaring van die Profetiese boeke weer die Heilige Asem van God in ons blaas. Die Bybel is vir my belangrik omdat dit die konteks en agtergrond van my tradisie beskryf maar die Bybel is nie vir my die eerste en enigste boeke waarin ek die Stem vir God hoor en verstaan nie, om die waarheid te sê, ek dink as jy vir Jesaja of Paulus sou sê dat mense 2000 jaar later dit in ʼn boek sou opneem wat hul beskou as die ‘onfeilbare woord van God’ sou hulle hul hand op die voorkop geslaan het en gesug het dat hul dit nie so bedoel het nie. Wat ek ook uit die Bybel kry (as ek mooi lees en lank genoeg stilbly) is die diep besef van God se ‘constant, unconditional abiding love and total acceptance of us, even the worst of us.

Grow through what you go through … take responsibility for your life. Live a meaningfulness life, stay true to your purpose. Let this be our holy trinity — devotion, dedication and discipline … and the only proper response will be through our appreciation, thankfulness, and gratitude. Develop the spiritual stamina so when life’s challenges show up, that we don’t react out of emotion but out of wisdom.

Elke dag is ʼn geleentheid vir transformasie (wedergeboorte), elke dag bring ʼn geleentheid (wederkoms) om te reflekteer wie, wat, en hoe die beste, mooiste, en suiwerste aspek van my Self gaan ontvou as Beeld van God.

Genoeg vir vandag — SO WAT DINK JY?

Latest Posts

  • The Unbearable Pain of Being
    The Unbearable Pain of Being
    Foreword Anli Schuin 20 February 1968 – 13 November 2003 On 13th November 2018 we will mark the 15th anniversary of the night Anli, our daughter, sister, mother, aunt and sister-in-law, ended her own life and changed all our lives for ever. This collection of poems and...
  • Afrikaans-Japannese Woordeboek
    Afrikaans-Japannese Woordeboek
    アフリカーンス語・日本語辞典 Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het vroeër vanjaar (2018), ‘n besondere Erepenning toegeken aan prof. E.F. (Ernst) Kotzé vir uitnemende bydrae tot en diens aan Afrikaans as wetenskaps- en standaardtaal. Prof. Kotzé is emeritus hoogleraar en navorsingsgenoot en dosent van die Nelson Mandela Universiteit in Port Elizabeth....

Teken in op ons nuusbrief

Vul die vorm in en stuur as jy ons gereelde nuusbrief wil ontvang.

In hierdie boek kyk Jean Oosthuizen krities na die NG Kerk se geskiedenis sedert Jan van Riebeeck se aankoms in die Kaap, tot waar die kerk vandag is. In sy bestaan van meer as 350 jaar het die NG Kerk en die Nasionale Party so verstrengel geraak dat die kerk as “die Nasionale Party in gebed” bekend gestaan het. Die teoloog Ferdinand Deist se voorspelling in die laat tagtigerjare dat die kerk sal ondergaan wanneer apartheid tot ’n einde kom, blyk vandag in die kol te wees. As instelling wat apartheid uit die Bybel geregverdig en verdedig het, het die kerk se vernietigende invloed nie alleen gemeenskappe in Suid-Afrika van mekaar vervreem nie – ook lidmate wat kritiese vrae gestel het, is na die periferie geskuif. Talle individue se menswaardigheid is geskend en verskeie loopbane is onder die dekmantel van Christenskap vernietig, soos die skrywer self kan getuig. Oosthuizen se blik strek egter wyer as sy ervaring toe hy in 2013 as nuusredakteur van Kerkbode geskors is ná die opspraakwekkende Woordfees-debakel. Sy reis vanuit die kerk se binnekring sluit die verhale in van gelowiges sowel as ongelowiges wie se paaie met die NG Kerk gekruis het. Die opkoms en ondergang van die NG Kerk bied ’n kontemporêre blik op die tragiese geskiedenis van ’n instelling wat deur die aandadigheid aan verontregting stelselmatig irrelevant geraak het.

Jean se boek kan by enige van die bekende boekwinkels aangekoop word of van takealot.com bestel word teen die afslagprys van R 229. Die Boek kan ook as e-boek (Kindle weergawe) by Amazon.com aangeskaf word.