Die Evangelie volgens Jesus

Dr Piet Muller se nuutste boek, Die Evangelie volgens Jesus, bevat 109 spreuke en gelykenisse wat hy uit verskillende tradisies en bronne versamel het en waarvan hy, na jarelange navorsing, tot die oortuiging gekom het dat dit werlik outentieke uitsprake is wat Jesus gemaak het.

Die boek bestaan uit twee dele. In deel een is daar 109 spreuke sonder enige kommentaar. In deel twee word die spreuke herhaal maar op elke spreuk of gelykenis word daar omvattende kommentaar gelewer.

In ‘n inleidende hoofstuk verskaf Dr Muller verder interessant agtergrond omtrent die leefwêreld van Jesus en die eerste volgelinge en die verhoudings en verskille tussen die vroegste Christen gemeentes.

Hier is ‘n paar uittreksels uit die inleiding:

“Jesus is stellig die mees miskende persoonlikheid in die Nuwe Testament. Nie die “Liewe Jesus” van kindergebedjies of die “offerlam” van die kruis nie, maar die Jesus van vlees en bloed. Die een wat deur Johannes in die Jordaan gedoop is; wat met sy leerlinge tussen Galilea en Jerusalem gereis het; en wat invloedryke vroue as leerlinge gehad het in ’n patriargale tydperk toe vroue, soos kinders, veronderstel was om gesien maar nie gehoor te word nie; die Jesus wat met armes en rykes tafelgemeenskap gehou en wat baie lief was vir blomme. Hierdie Jesus moes ‘n baie besondere mens gewees het, want sy volgelinge het in sy lewe en optrede ’n afspieëling van die goddelike gesien. Hy inspireer vandag nog mense van verskillende godsdienstige oortuigings.”

“Dit is hierdie Jesus wat vergete geraak het onder al die godsdienstige dogmas wat rondom hom geweef is; toegegooi onder al die vroomheid rondom die aanbidding van ‘Liewe Jesus.’ ”

“Wanneer ’n mens ’n bloemlesing van Jesus se spreuke saamstel, moet ’n mens noodwendig kort-kort vra: “Het Jesus dit regtig gesê?” “Is dit waarskynlik dat hy dit gesê het?” “Klink dit soos iets wat Jesus sou gesê het?”

“’n Mens moet onthou dat Jesus in ’n tyd geleef het toe min mense kon lees en skryf. Om mense te help onthou, moes ’n spreker op so ’n manier iets sê dat sy luisteraars die trefwoorde sal onthou, baie soos ’n mens vandag ’n grap onthou. Wat Jesus gesê het, is in baie variasies onthou, bloot omdat daar geen geskrewe, gesaghebbende, teks was nie.”

“As ’n mens lank genoeg met Jesus se woorde omgaan, sonder om deur ’n dogmatiese bril daarna te kyk, kan jy nie help om groot bewondering te ontwikkel vir hierdie briljante leermeester nie. ’n Mens weet instinktief dat jy hier te doen het met ’n briljante en ’n geslypte brein. Hier is nie ’n timmerman wat net op ’n dag besluit het om sy werkswinkel se deur te sluit en te begin preek nie. Hy is nie ’n George Fox of ’n John Wesley nie, albei wel begenadigde predikers. Die metodiek wat hy gebruik om sy leerlinge tot dieper insig te lei, dui eerder daarop dat hy uit ’n lang tradisie kom, waar spiritualiteit en psigologie nou verweef is. Die uitkoms waarna gestreef word, was om “geheelde” mense op te lewer.”

“Miskien moet ons in die Christendom meer aandag begin skenk aan die “lewende Jesus”, waarvan Thomas praat. Ons moet weer wandelaars op Die Weg word – die soort oefening wat net moontlik die verkalkte beendere van die Westerse Christendom nuwe groeikrag en lewe kan gee.”

“Tensy anders vermeld is al die spreuke wat in hierdie bloemlesing opgeneem is opnuut vertaal.”

‘n Paar menings oor Dr Muller se Evangelie volgens Jesus

Ina van der Linde: Skrywer, vryskut joernalis en redakteur
Uiteindelik. ‘n Boek wat die spoor van die Evangelie van Thomas vat en daarin slaag om die waarde van die gesegdes van Jesus soos vervat in Thomas binne die Joodse wysheidsliteratuur te plaas; en wat kan dien as ’n bruikbare gids tot die navorsing oor die historiese Jesus. Muller pak die debat met deernis aan en vra dat ons die dogmatiese bril afhaal om Jesus te sien as ‘n “leermeester… met ’n briljante en ’n geslypte brein”. Gnostiek, wat binne die tradisionele Christelike kerke beskou word as ‘n vorm van kettery, word hier behandel as ‘n spesifieke geloofservaring, wat nou saamhang met die hedendaagse soeke binne Afrikaanse kerke na ‘n ander belewenis van die “skeppende oneindige”. wat afwyk van gevestigde teologiese en filosofiese taal. Dit plaas die Bybelse mites en metafore op ‘n ander rangorde en betekenis as die tradisionele. Hoofsaaklik is die hoop dat dit kan dien as nog ‘n metode wat dominees kan gebruik om die historiese betroubaarheid van die gesegdes van Jesus op te bou. Die hoop beskaam nie.
Ina van der Linde
Skrywer, vryskut joernalis en redakteur
Dr Abel Pienaar, Direkteur, Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit
Dr Piet Muller help ‘n mens om op ‘n radikale nuwe manier na Jesus te kyk. Hy kry dit reg om ‘n soveel dieper en meervlakkiger Wyse Leer-meester vir die leser oop te breek. ‘n Jesus wie se wysheid lewend en relevant is. Hier is ‘n boek wat deur almal vir wie Jesus belangrik is gelees en herlees moet word.

Latest Posts

  • The Unbearable Pain of Being
    The Unbearable Pain of Being
    Foreword Anli Schuin 20 February 1968 – 13 November 2003 On 13th November 2018 we will mark the 15th anniversary of the night Anli, our daughter, sister, mother, aunt and sister-in-law, ended her own life and changed all our lives for ever. This collection of poems and...
  • Afrikaans-Japannese Woordeboek
    Afrikaans-Japannese Woordeboek
    アフリカーンス語・日本語辞典 Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het vroeër vanjaar (2018), ‘n besondere Erepenning toegeken aan prof. E.F. (Ernst) Kotzé vir uitnemende bydrae tot en diens aan Afrikaans as wetenskaps- en standaardtaal. Prof. Kotzé is emeritus hoogleraar en navorsingsgenoot en dosent van die Nelson Mandela Universiteit in Port Elizabeth....

Teken in op ons nuusbrief

Vul die vorm in en stuur as jy ons gereelde nuusbrief wil ontvang.