Die son staan stil en ‘n dag raak weg

In ongeveer 1960 beweer ene Harold Hill, President van die Curtis Engine Company in Baltimore, Maryland in die VSA dat NASA en ruimtevaarders bewys het dat sekere stories in die Bybel, wat deur skeptici as mites beskou word, waar is. Volgens hom was die wetenskaplikes en sterrekundiges besig om ingewikkelde waarnemings en berekeninge te doen om die posisie van die aarde in die toekoms in verhouding tot ander hemelliggame te doen.  Daarvoor was dit vir hulle nodig om ook berekeninge terugwerkend in tyd te maak. Toe hulle die data in hul gesofistikeerde rekenaars invoer gaan die program wat die verwerking doen skielik aan die flits. Daar is fout met die data. By nadere ondersoek vind die wetenskaplikes toe dat daar een dag in die verlede ontbreek, die sogenaamde “missing day.”  Hulle is stomgeslaan totdat een van die Christene in hul geledere die Bybelvers in Josua 10: 12 – 13 onthou waar daar geskrywe staan: “Toe het Josua met die Here gespreek, op die dag dat die Here die Amoriete aan die kinders van Israel oorgegee het, en voor die oë van Israel gesê: Son, staan stil in Gíbeon, en maan, in die dal van Ajalon! Toe staan die son stil en bly die maan staan totdat die volk hulle gewreek het op hul vyande.”  Volgens Hill was die wetenskaplikes in die wolke want skielik het hulle die antwoord op die probleem van die verlore dag gehad.

Maar hulle probleme was nog nie verby nie. Toe hulle verdere berekeninge doen stel hulle vas dat die sonstilstand waarna daar in Josua verwys word slegs 23 uur en 20 minute geduur het. Daar was nog 40 minute wat ontbreek het. Toe onthou die Christen wetenskaplike ’n ander gedeelte in die Bybel wat dalk die probleem sou kon oplos. Hy verwys sy kollegas toe na 2 Konings 20 10-11 waar daar die volgende staan: “Toe sê Jehiskía: Dit is maklik vir die skaduwee om tien grade te daal; nee, maar laat die skaduwee teruggaan, tien grade agteruit. En Jesaja, die profeet, het die Here aangeroep, en Hy het die skaduwee op die grade waarlangs dit op die grade van Agas se sonnewyser gedaal het, laat teruggaan, tien grade agteruit.” Met ander woorde die son het nie net stilgestaan nie maar ook tien grade agteruitbeweeg. Gewapen met hierdie inligting doen die wetenskaplikes toe verdere berekeninge. Dit neem die aarde ongeveer 86 400 sekondes om een maal om sy as te draai dit wil sê, 3650 te draai. Om een graad te draai neem dus 236.712 sekondes dws 3.945 minute. Tien grade sal dus 39.452 minute neem. En daar het hulle die antwoord op die 40 minute wat nog in hul berekeninge ontbreek het.

Ten spyte van die feit dat dit later gevind is dat Hill eintlik hierdie storie gesteel het by ’n Presbiteriaanse predikant wat reeds in 1936 dieselfde bewerings gemaak het en ten spyte van die feit dat NASA die storie ontken het, is daar steeds baie gelowiges wat dit gebruik om te probeer bewys dat die wetenskap die Bybel in die gelyk gestel het.

Mens verstaan dat die skrywers van die gedeeltes van die Bybel waarna hier verwys word, geleef het in ’n tyd toe daar nog geglo was dat die son om die aarde wentel, soggens aan die oostekant van ’n plat aarde opkom en weer saans in die weste ondergaan. Vandag weet ons egter dat dag en nag veroorsaak word deur ’n ronde aarde wat om sy as draai.

Sê nou die aarde hou ewe skielik op om te roteer. Die aarde roteer glo teen meer as 1669.6944 kilometers per uur by die ewenaar. Indien die aarde skielik sou ophou roteer, sê die wetenskaplikes, sou die atmosfeer steeds teen daardie spoed roteer. Dit sou veroorsaak dat alles op aarde wat nie in rots geanker is nie van die aardbodem afgeveeg sou word. Alle watermassas, die oseane, sal na die sterk magnetiese noordpool en suidpool gesuig word wat groot dele van kontinente onder water sal laat verdwyn. Wetenskaplikes noem nog talle ander katastrofale gevolge indien die aarde skielik sou ophou draai.

Gelowiges wat ’n letterlike verstaan van die Bybel aanvaar, sal sê die son het werklik “stilgestaan” en dat God almagtig is en daarom die aarde kon laat ophou draai sonder die katastrofes wat die wetenskaplikes voorspel. Daar is seker ook andere wat die verhale sal sien as tradisionele volksverhale van ou Israel wat deur die Bybelskrywers gebruik is om oor die almag van God te getuig.

Een ding is seker. As die Bybelskrywers Heinz Haber se Vasgevang in Ruimte en Tyd onder oë kon hê voordat hulle hul verhale opgeteken het, die Bybel beslis anders daar sou uitsien as die een wat ons vandag aanvaar as die Woord van God.