Boeregebed

 

Ek kan nie meer onthou waar op die Internet ek hierdie gebed van Bart Otto gevind het nie. Ek is ook nie seker of daar kopiereg op is en of ek noe in die moeilikheid gaan kom omdat ek dit hier plaas nie. Ek hoop Bart gee nie om nie maar hierdie gedig het ek seker al honderd maal oor en oor gelees omdat dit vir my so besonders is. Die gedig verwys na name uit ‘n vroeëre tyd maar die name kan net sowel met name wat tans in die nuus is vervang word.

Aug 01 2008 07:21:38:667PM

O almagtige heer, u wat so alomwetend is
u wat ook ontsettend wys is
u wat die aarde gemaak het en alles daarop
u wat die swaeltjie en die olifant voed
u wat mielies en dagga laat skiet
u wat die sterre gemaak het ten spyt van die groot knal
wat die waters van die rooisee gekloof het
wat die gebooie aan ons gegee het
u wat ons en die diereryk bewaar het in u dienaar se ark
u wat abraham gesê het om sy seun te vermoor
gelukkig toe net ’n poets
u wat werklik water in cabernet kan toor
wat ‘n horde kan voer
met handvol buns en paar harders
wat ‘n man na veertig dag en veertig nag
vanuit orka se pens gered het
wat ‘n kadawer vanuit sy koue slaap gewek het
en die lammes laat loop het
die bybel sê ook u kan duiwels verjaag
wie kan dit nadoen almagtig heer?
hier kniel ek op my knieg voor u
nutloos voor u majesteit
ek is so ontsettend nietig
en so oneindig hulploos
onnosel soos u dienstige esel
voel soms soos u vlooi op u sog
u skaap wat herderloos wag
ek is so grensloos armoedig van gees
so liglowig en selfs soms byglowig moet ek erken
boonop in sonde ontvang en geboor
ek doen veel wat my skaam
my vlees lamlendig my gees mankoliekig
wat sou ek doen sonder u wat my daagliks lei
u wat my dag beskik
my voete plaas een voor ander
u wat my eintlik sê wat om te doen
u wat my pamper u wat my voer u wat my oorsien
oor en oor en oor en oor
ek verneder my heer voor
u grensloos vergifnis en ruim verdraagsaamheid
tog met onvoorspelbare toorn
wat ‘n voorbeeld o heer is u nie
ek dank u o almagtige – nie net ’n dankie nie
‘n grote dankbaarheid stu op uit my hart
dankie vir wie ek is
dankie vir my wonderlike uitverkore taal
en geseënde bleke omslag
dankie vir my skole en my huis van die heer,
my skans teen die heidens
my taal deur u en pannevis gemaak
om my skuiling te wees teen die donkerte
dankie vir die bulle en steve en patricia
dankie dat u hougaard se balle oorstuur
dat hy dankbaar u erken na elk skop
dankie ook vir huisgenoot rapport en son
die briewe daarin van gelowiges soos ek
ons dank u vir die nederige skot
die aartappelboer deur u as dertiende apostel
gestuur as herder vir u rigtinglose kudde
soos hul sê hy wat die lof in loftus sit
maar sonder om ondankbaar te wees
as moontlik, laat hom nes uself
die woord in ons eie taal uitspreek
maar net as dit u wil is natuurlik
dankie vir ons held onse hansie
in ons nietigheid besef ons u koester hom
en klou hom aan u bors
ten spyt van wat king kon sê
hy was maar net mens soos ek
dankie vir dapper krygsman wouter
dankie vir vliegmasjien en gif
als afkomstig van u in wysheid
u weet wat goed is vir heidensaad
ons hou die kollektebord vol
eet maandeliks ‘n blokkie witbrood
en sluk ‘n marsalatjie op u
dankie vir ‘n verwoerd van holland
en sy wyse tuislandbeleid
plurale sake, afsonderlik maar gelyk
dankie vir die driekamerhuis
en die raad van die president
helaas als nou nie meer
maar u’t mos haarfyn beplan
en eendag sal ons verstaan
u plan het ‘n eindelike doel
dankie vir u beskikking van nege elf
die herout van mohammeds val eendag
en dankie vir die moedigheid van die groot leier
en sy hondjie wat die sekelmaan bestorm
u berei ‘n kamer in u paleis vir hom
en tony en rummy en dick
wat die christenaamlikoses uitmekaar blaas
sonder hoop op hemel of maagd
wees tog met saartjie mevrou pienaar se kind
en petrus van ou gert
hul wat so worstel met die dood
in donkere schuur en blink panoraam
en groete aan meneer geertsen
soos u weet tans aan u bors
so skielik geneem maar dit was u wil
so skitter hy tans aan u hemeltrans
so bloei hy nou in u tuin vol blom
ons weet u het ‘n plan so
dankie vir die aardskuddings in sjina
en die wind en waters by irwaddi
dankie vir tornados in kansas
om nie te praat van die bagdad bom
dankie vir die tsunami van laaskeer
en ook vir die mynramp van more
dis after all u goed wat breek
en dankie dat dit nie in parow was nie
ons weet u het ‘n plan eendag sal ons weet
wanneer ons by u aan die regterhand
van god die vader en u maat die heilige gees
aansluit by ons geliefdes
wat weggeruk is tydig en on
volgens u plan
dankie dat ek nie vrolik is vader
my kleed nie pienk is nie heer
nie uitspattig met my pier wat waai
soos hul in sodom en blink gemor
veral dat my seun nie fyntjies is
en in die eerstespan kan sak
want soos u heilge bybel verklaar
sodomsbende is lucifersaad
dankie vir alles hierbo genoem, almagtige
ook wat ek mag vergeet
en as ek in vermetelheid mag byvra
gee div se manne mag en talente
om die silwer vaar te troef
ons weet mos u bloed is ook groen
amen
Bart Otto

Leave a Reply